Bezpečná půjčka

Chcete bezpečnou nebankovní půjčku? U nás ji můžete získat. Naše půjčka nevyžaduje žádné poplatky předem. Celá půjčka je bez poplatků předem

Požádat
Vyplnit online žádostVyplnit online žádost

Nyní už víte vše potřebné. To, že je naše půjčka bez poplatků předem, že nevadí záznamy v registrech a hlavně že je vyřízena do 24 hodin. Stačí už jen vyplnit online žádost

>
Vyčkejte na posouzeníVyčkejte na posouzení

Jakmile odešlete online žádost o půjčku, začne se posuzovat online žádost a hlavně i rovnou vyřizovat půjčka. Nyní už stačí jen vyčkat. Do 24 hodin budete vědět výsledek.

>
Podpis smlouvyPodpis smlouvy

Pokud bude vaše online žádost o půjčku schválena, dochází k podpisu smlouvy o půjčce. Po podpisu smlouvy o půjčce se na nic jiného už nečeká a rovnou se odesílají peníze na váš účet. Půjčka je tak do 24 hodin k dispozici.

>

Online žádost o půjčku

X
Zpracování osobních údajů

Kdo je správcem vašich osobních údajů a jaké údaje bude zpracovávat?

1. Udělujete souhlas správci osobních údajů - společnosti Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 a berete na vědomí, že další správce vašich osobních údajů - Ing. Lubomír Klosík, místem podnikání V Zátiší 810/1, Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky, IČ: 729 89 980, držitel oprávnění ke zprostředkování spotřebitelského úvěru, (dále jen „správci“, „my“), budou zpracovávat ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), v rámci formuláře na www.bezpecnepujcovani.cz vaše následující osobní údaje: - jméno, příjmení;- telefonní číslo;- adresu trvalého pobytu;- emailovou adresu;- rodné číslo;- druh příjmů;- výši příjmu;- výši zápůjčky;- exekuce ano/ne;- další informace související pro posouzení žádosti o úvěr.
Co se bude s vašimi osobními údaji dít?2. Pokud budeme potřebovat nějaké údaje upřesnit, můžeme využít vaše kontaktní údaje a kontaktovat vás s případnou žádostí o upřesnění vašich osobních údajů.3. Vaše údaje budou po propočítání výše úvěru, které je prováděno Ing. Lubomírem Klosíkem manuálně na základě výše příjmů, hodnoty ručení, případných exekucí (nejedná se tedy o automatizované individuální rozhodování dle čl. 22 Nařízení) a vypracování žádosti o poskytnutí úvěru předány poskytovatelům úvěrů, s čímž také udělujete svůj souhlas.  4. Poskytovatelé úvěrů se stanou samostatnými správci vašich osobních údajů. Na základě jejich pověření vás poté můžeme dále kontaktovat a umožnit vám uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem úvěru. 5. Vaše osobní údaje a případně smlouvy, které zprostředkujeme, budeme uchovávat po dobu 10 let, a to z následujících důvodů:- v rámci plnění smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru, kterou s Ing. Lubomírem Klosíkem uzavřete, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení bude zpracovávat vaše osobní údaje nezbytné pro umožnění sjednání spotřebitelského úvěru s poskytovatelem úvěru - bez poskytnutí těchto údajů není možné úvěr sjednat;- splnění našich právních povinností, pokud nám nějaká taková povinnost vznikne, což nám přikazuje čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení;- budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran, což umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – oprávněný zájem správců;- v ostatních případech (například uchování údajů Easy Money Services s.r.o., předání poskytovatelům úvěru) jsou vaše osobní údaje zpracovány na základě vašeho souhlasu - takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. 6. Souhlas se zpracováním můžete vzít kdykoliv jakýmkoliv způsobem zpět, stačí nám napsat na email na adresu info@easy-money-services.cz. Vaše osobní údaje odstraníme, ledaže by takové odstranění bylo v rozporu se zákonem nebo našimi oprávněnými zájmy.7. Osobní údaje zpracováváme my, jakožto správci vašich osobních údajů, ke zpracování můžeme využívat také následující zpracovatele nebo třetí strany:- poskytovatele účetních služeb;- poskytovatele webhostingu, Wallis Europe s.r.o.;- Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nepoužíváme.
Jaká máte práva?8. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte následující práva:- vzít souhlas kdykoliv jakkoliv zpět,- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu na adresu info@easy-money-services.cz, nebo Easy money services s.r.o., El. Krásnohorské 1094/14, Teplice 415 01, - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy,- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování z důvodu plnění smlouvy nebo souhlasu,- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením,- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.Další informace o správcích + kontakt na správce* Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí mimo EU.* Správci nemají osobu tzv. pověřence.* Správci se dohodli, že je můžete kdykoliv kontaktovat na jednotné e-mailové adrese info@easy-money-services.cz. 

X
souhlas se zpracováním osobních údajů - rozesílání e-mailů - GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení a novinek z oblasti finančních služeb.
Děkujeme za Váš zájem o zasílání novinek a obchodních sdělení týkajících se finančních služeb! Abychom Vám je ale mohli zasílat, potřebujeme k tomu Váš souhlas.
Osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).

Kdo Vám bude psát?
My, jakožto společnost Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 (dále jen „my“).

Co Vám budeme psát a proč?
Posílat Vám budeme zajímavosti a nabídky na finanční služby, které poskytujeme my nebo naši partneři, poskytovatelé finančních služeb. Zasílat Vám je budeme však jenom my, pokud by Vám chtěl poskytovatel finančních služeb zaslat svou nabídku sám, je na něm, aby si Váš souhlas získal.
Abychom Vám je mohli posílat, potřebujeme k tomu Vaši e-mailovou adresu, kterou nám tímto sdělujete a zároveň tím souhlasíte, že ji budeme používat podle těchto pravidel.
E-mailovou adresu si uložíme na 3 roky.

Co když už si nebudete přát zasílat obchodní sdělení?
Na to máte plné právo. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv zrušit, a to zasláním e-mailu na info@easy-money-services.cz nebo proklikem na odkaz v e-mailech, které Vám zasíláme. Krom toho, že Vám přestaneme psát, tak Vaši e-mailovou adresu také smažeme z naší databáze.

Kdo nám s tím vším může pomáhat?
Jelikož máme každý jen dvě ruce, potřebujeme občas i my pomocnou ruku, aby k Vám naše zprávy doletěly. Tuhle pomoc nám zajišťují tito lidé a společnosti:
* Naši účetní;
* Poskytovatel webhostingu a správce databáze, společnost Wallis Europe s.r.o.

A jaká máte práva?
Především nám kdykoliv dát zpětnou vazbu, když se vám nebude něco líbit, třeba jak často píšeme a podobně.
Krom toho máte ale ještě tato práva:
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.

 

Bezpečná půjčka, bezpečné půjčování, online půjčka

Jste podnikatel, kdy podnikáte pomocí svého počítače, ale ten současný Vám již dosluhuje? Tak jste se rozhodli pro možnost koupě nového, určitě máte našetřeny nějaké peníze, ale chcete jej splatit pomocí půjčku. Je jasné, že potřebujete výkonný počítač a k tomu různé věci, které zpestří Vaše možnosti podnikání. Proto hledáte vhodnou půjčku na trhu?

Na současném trhu existuje spousta společností, které tyto služby poskytují, ale když jich je tolik, tak je i těžký výběr. Společnosti se přetahují o své klienty a snaží se jim nabízet lepší produkty tak, aby klienti šli k nim. Nemusí tomu tak, ale být vždy, neboť existují i společnosti s lidským přístupem. Jednou z nich jsme i my.

Naše nebankovní půjčka na cokoli

Naše společnost působí na trhu již několik let, díky tomuto působení jsme získali velkou řadu kontaktu, s pomocí kterých se nám daří sjednávat lepší produkty pro své klienty. Co naše společnost tedy konkrétně nabízí?

Poskytujeme půjčky spotřebitelské nebo podnikatelské v rozmezí od 100.000 Kč do 50.000.000 Kč. Je jasné, že pro Vaše účely je vhodná podnikatelská půjčka, neboť u té nehledíme na Vaše příjmy ani daňové přiznání. Současně s tím každá půjčka u nás sjednaná je tzv. bez registru. Co to znamená? Naše společnost sice nahlíží do registru dlužníků, avšak skutečnostem v něm nedává nějakou váhu.

Jak získat nebankovní půjčku

Co je potřebné k tomu, abychom Vám půjčili? Máme jednu podmínku a tou je, že půjčku musíte zajistit nemovitostí, která může být i ve vlastnictví třetí osoby. Nemovitostí může být dům, byt, pole, zkrátka vše, co je zapsané na katastrálním úřadě. Jestliže se vyskytnou nějaké právní vady na výpisu z katastru nemovitostí, typické jsou např. exekuce, tak se s nimi buď srozumíme, nebo je budeme akceptovat.

Čím je výše půjčky ovlivněna? Výše půjčky je ovlivněna hodnotou nemovitosti, kterou je zajištěna. Teoreticky to znamená, že Vám půjčíme nejvíce až 80% z ceny této nemovitosti. Uvedeme-li příklad v praxi, tak Vám půjčíme nejvíce 2.400.000 Kč, jestliže nemovitost má hodnotu 3.000.000 Kč.

Jak u nás probíhá sjednání půjčky? Je to prosté, Vaši žádost posoudíme a dle ní Vám nabídneme produkt. Teď se nabízí dvě možnosti, buď jej přijmete, nebo zamítnete. V případě jeho zamítnutí, tak neplatíte žádné poplatky za uskutečnění této možnosti. Ke všem žádostem našich klientů přistupujeme individuálně a vždy se snažíme najít to správné řešení přímo pro ně ušité na míru. Za jak dlouho můžete peníze obdržet na účtu? Nabízíme možnost poskytnout Vám peníze již do 3 dnů od podání Vaší žádosti.

Nebankovní půjčka na vyplacení exekuce

Půjčku jsme s Vámi sjednali, ale vyšlo najevo, že dlužíte nějaké společnosti? V tomto případě nabízíme okamžité vyplácení exekucí, jednání s exekutorským orgánem o výši dlužné částky, při kterém se snažíme o její maximální snížení. Posuzujeme nevýhodné půjčky, kdy jednáme s jejich věřiteli, případně vymáhací agenturou. Díky dlouholeté praxi se nám tímto snaží sjednávat lepší podmínky pro vyplacení závazku. V temných případech podáváme žalobu a řešíme k Vašemu prospěchu právní cestou.

Pokud dlužíte u více společností, tak nabízíme tzv. konsolidaci, což spočívá v tom, že sjednotíme všechny Vaše půjčky do jedné. Využitím konsolidace se často dostaneme na zlomek splátky před jejím uvedením.

Jsou-li dluhy vysoké, tak Vaši nemovitost zastavíme a vyřešíme její dražbu. Nebo jestli je Vaše nemovitost zadlužena, tak ji od Vás vykoupíme s tím, že Vás nadále necháme v ní bydlet formou nájmu. Při jejím prodeji poskytneme půjčku za bezkonkurenčních podmínek, která je splatná z prodeje nemovitosti.

Na všechny tyto problémy jsme Vám odpověděli, ale co s tím, když nestíháte splácet? I v této skutečnosti nabízíme řešení, neboť preferujeme domluvu s Vámi před vymáháním dlužné částky a tím i jejím navýšením. Častokrát nastavujeme možnost individuálního splácení, které spočívá v tom, že po určitou dobu splácíte pouze část splátky, např. během 2 let pouze 1/2 splátky. Na druhé straně mince, kdy máte dostatečně našetřeno, nabízíme možnost splatit půjčku předem. Při volbě této možnosti uspoříte budoucí úroky.

Poctivá a seriózní nebankovní půjčka

Naše společnost se o své klienty stará tak, aby byly jako ze škatulky, neboť naším hlavním cílem je to, abyste Vy byly spokojeni s řešením Vaší situace. Půjčka Vám tedy přišla vhodná a Vy s nákupem nového počítače jste rozjel podnikání ve velkém, kdy se Vám mnohonásobně zvětšily zisky.

1. Vyplnit online žádost o nebankovní půjčku bez poplatků předem

1. Vyplnit online žádost o nebankovní půjčku bez poplatků předem

Vyčkejte na vyrozumění, jestli vám bude nebankovní půjčka bez poplatků schválena nebo zamítnuta

2. Vyčkejte na vyrozumění, jestli vám bude nebankovní půjčka bez poplatků schválena nebo zamítnuta

3. V případě schválení bude s vámi podepsaná smlouva o půjčce. Pochopitelně bez poplatků předem

3. V případě schválení bude s vámi podepsaná smlouva o půjčce. Pochopitelně bez poplatků předem

4. Ihned po podpisu smlouvy o půjčce dochází k převodu půjčky. Půjčka bude odeslána na váš účet a bude k dispozici do 24 hodin

4. Ihned po podpisu smlouvy o půjčce dochází k převodu půjčky. Půjčka bude odeslána na váš účet a bude k dispozici do 24 hodin

5. Už zbývá jen splácet. Splátky jsou solidní. Nebankovní půjčka bez poplatků a se solidními splátkami

5. Už zbývá jen splácet. Splátky jsou solidní. Nebankovní půjčka bez poplatků a se solidními splátkami

Je to velmi jednoduché. Zamlouvá se vám naše půjčka? Nechcete platit poplatky předem? Požádejte si o naši nebankovní půjčku ihned a zcela zdarma. Vyřízení a vyplacení je bez poplatků předem. Půjčka může být vyřízena do 24 hodin.

Požádat o půjčku

Created by Wallis Media

© 2016 - 2020 Wallis Europe s.r.o.